+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости

5 трендови од дигиталниот маркетинг на глобалниот пазар

Како што дигиталната ера продолжува со својот екпоненцијален раст, така расте и потребата за маркетинг стратегии прилагодени на глобалниот пазар. Доколку една компанија сака да биде во чекор со светскиот тренд и да се натпреварува во дигиталниот свет, тогаш треба да биде добро упатена во маркетингот. Но и доколку сака да успее во одредена индустрија од глобалниот пазар, тогаш треба добро да знае како функционира глобалниот пазар. 

Дигиталниот маркетинг користи дигитални технологии како што се Интернет, мобилни уреди, социјални медиуми и други технологии за промовирање на компанија или производ. Дигиталниот маркетинг е дел од пообемниот маркетинг микс. Вклучува рекламирање и активности за односи со јавноста, но се разликува од традиционалниот маркетинг по тоа што користи технологија за директно да допре до потрошувачите.

Трендови на дигитален маркетинг

  1. Mobile marketing

Мобилниот маркетинг користи мобилни уреди, како што се паметни телефони и таблети за да пласира компанија или производ. Мобилните уреди се повеќе сè користат за пристап до дигитална содржина и за купување. Овој тренд е поттикнат од зголемениот број веб-страници и апликации дизајнирани погодни за мобилни телефони и зголемената популарност на платформите за социјални медиуми како што се Twitter, Facebook, Instagram, TikTok итн.

  1. Social Media Marketing

Маркетингот на социјалните медиуми користи платформи за социјални медиуми, како што се Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и др. за да промовира компанија или производ. Маркетингот на социјалните мрежи е релативно нов феномен, но рапидно расте во последните неколку години. Овој раст е поттикнат од зголемената употреба на платформите за социјални медиуми од компании и поединци, како и од зголемениот број на маркетери кои ги градат своите брендови на овие канали.

  1. Content Marketing

Content Marketing е создавање и дистрибуција на релевантна содржина која промовира компанија или продава производ. Маркетингот со содржина е познат и како лидерство на мислата, што се однесува на споделување вредни информации со целната публика за да се воспостави кредибилитет и авторитет во индустријата. Овој тип на содржина често вклучува статии напишани за блогови, документи, студии на случај и други содржини кои имаат за цел да ги информираат читателите за компанијата или производот.

  1. E-commerce Marketing

E-commerce Marketing е промоција на компанија или производ преку онлајн веб-страници за малопродажба. Маркетингот за е-трговија е познат и како Internet Marketing & E-commerce, што се однесува на дигитални технологии за продажба на производи и услуги преку Интернет. Компаниите често користат маркетинг на е-трговија промоција, вклучувајчи банери, кампањи за е-пошта, оптимизација на пребарувачите и кампањи за социјалните медиуми.

  1. Search Engine Marketing

Search Engine Marketing (SEM) промовира компанија или производ преку платени реклами на пребарувачите како што се Google, Yahoo! и Bing. Маркетарите често користат SEM за да ги промовираат своите производи и услуги. SEM кампањите често се користат за придвижување на сообраќајот до веб-страницата која нуди информации за компанија или производ и промовира нови производи и услуги. Компаниите исто така можат да користат SEM за да го подобрат рангирањето на нивните веб-страници на пребарувачите.

 

Дигиталниот маркетинг е релативно ново маркетинг поле кое им овозможува на бизнисите да стигнат до клиенти преку интерактивни канали како што се е-пошта, социјалните медиуми и пребарувачите. Најдобриот начин да се разбере дигиталниот маркетинг е да се замисли како комбинација на традиционални и нови медиуми, кои ќе продолжат да растат.

Post a comment

I accept the Privacy Policy