Документи поврзани со работата на АЕТМ:

Статут на АЕТМ

Прегледај


Одлука за анти-монополска пракса

Прегледај

Деловник за работа на УО

Прегледај

Деловник за работа на Собрание

Прегледај

Правилник за членство

Прегледај

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!