Извештај од анализата на е-трговијата во Република Македонија – “Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и препораки за развој на е – трговијата.”

Како изгледа е-трговијата во Македонија? Колку, како и каде купуваат македонските потрошувачи? Дали преферират да купуваат во Македонија или во странство? Какви платежни методи најчесто се употребуваат?

Преземете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

  • Дигиталните вештини во Македонија
  • Предизвиците и бариерите на е-трговците
  • Каква е искористеноста на опцијата за електронско плаќање?
  • Што купувале Македонците најмногу онлајн?
  • Колкава е вредност кон домашни е-трговци?
  • Колку често Македонците купувале онлајн?
  • За што го користат интернетот Македонците и компаниите во Македонија?
  • Каков е индексот за подготвеност за мрежно поврзување на Македонија, индексот за е-трговија и индексот на логистички перформанси?
  • Кои се препораките за унапредување на е-трговијата во Македонија?


Поддржано од Mastercard
Бесплатен примерок за членки!

Прегледај

Членство!

Документи поврзани со работата на АЕТМ:

Извештај за е-трговија во 2018

Прегледај

Годишен извештај

Прегледај

Полу-годишен извештај

Прегледај

Правилник за членство

Прегледај

Статут на АЕТМ

Прегледај

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!