Полугодишен извештај од работата на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија [01.01.2020-30.06.2020]

Како клучни сегменти во нашата работа во овој полугодишен период беа: зголемување на понудата, подобрување на едукација, поддигнување на свеста за е-трговија, поттикнување раст и развој на е-трговијата.

Прочитајте повеќе за нашата работа, итоа:

 • Креирана платформа за бесплатни веб платформа „Дигитални услуги за сите“
 • Овозможена финансиска и советодавна поддршка на 40 македонски компании за отворање на нови е-продавници
 • Креирана бесплатна едукативна веб платформа за е-трговија „Ecommerce4all.mk“
 • Работна група за борба со сива економија
 • Регионални состаноци за поттикнување на меѓугранична е-трговија
 • Поддршка на е-трговците во време на COVID-19 пандемијата
 • Едукативни сесии иницирани од проблемите на е-трговците
 • Меморандуми за соработка со клучни институции и асоцијации

*Во полугодишниот извештај од работата на АЕТМ се опфатени само клучните сегменти на активностите во наведениот период.


Полугодишен извештај 2020

Прегледај

Извештај од анализата на е-трговијата во Република С.Македонија – “Моментална финансиска големина, потенцијал, предизвици и препораки за развој на е – трговијата.” [2018]

Кој е концептот на продажба, дали се поседува физичка продавница или е чиста електронска трговија? Дали се врши наплата на врата или пак трансакциите во поголем обем се извршуваат преку електронската продавница?

Купете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

 • Целосен приказ за моменталната состојба на е-трговијата во државата
 • Информации корисни за формирање на развојна стратегија
 • Финансиските извештаи и перформанси на сите регистрирани е-трговци
 • Преглед на конкуренција
 • Дефинирање на предизвици по сегменти

*Истражувањето за електронска трговија во С. Македонија во 2019 година е реализирано од Асоцијација за е-трговија на Македонија, Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД и Бонитетната агенција Таргет Груп.


За членовите на АЕТМ
цената е за -35% поефтина!

Купи веднаш!

Извештај од анализата на е-трговијата во Република Македонија – “Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и препораки за развој на е – трговијата.” [2017]

Како изгледа е-трговијата во Македонија? Колку, како и каде купуваат македонските потрошувачи? Дали преферират да купуваат во Македонија или во странство? Какви платежни методи најчесто се употребуваат?

Преземете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

 • Дигиталните вештини во Македонија
 • Предизвиците и бариерите на е-трговците
 • Каква е искористеноста на опцијата за електронско плаќање?
 • Што купувале Македонците најмногу онлајн?
 • Колкава е вредност кон домашни е-трговци?
 • Колку често Македонците купувале онлајн?
 • За што го користат интернетот Македонците и компаниите во Македонија?
 • Каков е индексот за подготвеност за мрежно поврзување на Македонија, индексот за е-трговија и индексот на логистички перформанси?
 • Кои се препораките за унапредување на е-трговијата во Македонија?


Поддржано од Mastercard
Бесплатен примерок за членки!

Прегледај

Членство!

Документи поврзани со работата на АЕТМ:

Полугодишен извештај 2020

Прегледај

Годишен извештај 2019

Прегледај

Извештај за е-трговија во 2018

Прегледај

Годишен извештај 2018

Прегледај

Полу-годишен извештај

Прегледај

Правилник за членство

Прегледај

Статут на АЕТМ

Прегледај


Одлука за анти-монополска пракса

Прегледај

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!