За Нас

Преку најразлични активности како што се обуки и истражувања, лобирање и информирање, во АЕТМ целиме кон градење на поволна околина за раст на е-трговијата во Македонија.

За АЕТМ

Од основањето на АЕТМ во декември 2017 година нашата мисија е да креираме иднина за раст и развој на е-трговијата во Република Македонија, особено поттикнувајќи ги инклузивните практики.

Нашите цели се застапување на интересите на компаниите за е-трговија, соработка со  релевантни организации и институции, подобрување на знаењето и разбирањето на е-трговијата, вклучувајќи ги нејзините придружни услуги и технологии, и стремиме кон намалување или елиминирање на бариерите кои го попречуваат нејзиниот раст и севкупниот развој на индустријата.

Преку најразлични активности како што се обуки и истражувања, лобирање и информирање, во АЕТМ целиме кон градење на поволна околина за раст на е-трговијата во Македонија.

Со бројни партнерства воспоставени меѓу сите засегнати страни од екосистемот на е-трговијата и над 120 поддржувачи и компании кои се членови во АЕТМ, активно работиме кон остварување на нашата мисија.

Тимот на АЕТМ

Д-р Нина Ангеловска
Претседател
Виктор Стојкоски
Генерален секретар
Марија Ристовска
Проектен менаџер
Филип Чижбановски
Заменик претседател
Дарко Јованоски
Специалист за маркетинг
Бојана Ѓоргиева
Проектен специјалист

Ние веруваме дека иднината за подобра Македонија е во дигитална Македонија и смарт општество, а е-трговијата е интегрален дел од едно такво општество.

Управен Одбор на АЕТМ

Секојдневно се среќаваме со истите предизвици како и нашите соработници, а нашата цел е да ги поедноставиме нашите животи, да ги забрзаме деловните процеси, да ја насочиме работата и да ги олесниме административните оптоварувања во сите домени. Овој колективен напор има за цел да поттикне заеднички раст и просперитет за сите кои се дел од е-трговијата.

Д-р Нина Ангеловска
Претседател
Виктор Стојкоски
Генерален секретар
Филип Чижбановски
Заменик претседател
Бојан Тодоровски
Член на УО
Снежана Станковиќ
Член на УО
Миле Бошков
Член на УО