Регистар на Е-трговци

Имаш аплицирано е-плаќање на твојата е-продавница и те нема во регистарот?
Сакаш да започнеш со е-продажба во С.Македонија, a не знаеш како?
Прикажи филтри
Имаш аплицирано е-плаќање на твојата е-продавница и те нема во регистарот?

Напомена: Оваа листа ги содржи само е-трговците кои се пријавени како регистрирани во една од петте банки кои нудат е-плаќање во нашата земја. Листата се ажурира на квартално ниво. Ако некој е-трговец има регистрирано правен субјект надвор на нашата земја, истиот нема да биде достапен на оваа листа.

Вклучени се е-трговците кои имаат направено најмалку една успешна трансакција во период 01.01.2022 – 31.12.2023.

Сакаш да започнеш со е-продажба во С.Македонија, a не знаеш како?