Годишни извештаи од работата на АЕТМ

Годишен извештај 2021

Прегледај

Годишен извештај 2020

Прегледај

Годишен извештај 2019

Прегледај

Годишен извештај 2018

Прегледај

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!