Годишни извештаи од работата на АЕТМ

Годишен извештај 2022

Прегледај

Годишен извештај 2021

Прегледај

Годишен извештај 2020

Прегледај

Годишен извештај 2019

Прегледај

Годишен извештај 2018

Прегледај

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!