Извештај од анализата на е-трговијата во Република Северна Македонија – “Анализа на напредокот на е-трговијата во период 2017-2019 година со посебен осврт на влијанието на COVID-19 врз развојот на е-трговијата во 2020 година.”

Каков е прогресот на предусловите за развој на е-трговијата во Р.С.Македонија [2017-2019]? Каква е состојбата со е-трговијата во РСМ 2017-2019 и споредба со европските земји? Какво е влијанието на COVID-19 врз е-трговијата, кои се можностите и предизвиците?

Преземете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

 • Индекси кои го оценуваат потенцијалот на Р.С.Македонија за развој на е-трговијата?
 • Растот и развојот на е-трговијата?
 • Запознајте се со македонскиот е-купувач: Каде и што најчесто купува, колку се троши по нарачка…
 • На кое ниво се дигиталните вештини на Македонците?
 • Растот на е-трговијата во време на COVID-19 пандемија
 • Влијанието на COVID-19 врз македонските е-трговци
 • Влијанието на COVID-19 врз потрошувачките навики
 • Преглед на реализираните препораки од 2018 и нови препораки за забрзување на развојот и растот


Поддржано од Mastercard
Бесплатен примерок за членки!

Прегледај

Членство!

Извештај од анализата на е-трговијата во Република С.Македонија – “Моментална финансиска големина, потенцијал, предизвици и препораки за развој на е – трговијата.” [2018]

Кој е концептот на продажба, дали се поседува физичка продавница или е чиста електронска трговија? Дали се врши наплата на врата или пак трансакциите во поголем обем се извршуваат преку електронската продавница?

Купете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

 • Целосен приказ за моменталната состојба на е-трговијата во државата
 • Информации корисни за формирање на развојна стратегија
 • Финансиските извештаи и перформанси на сите регистрирани е-трговци
 • Преглед на конкуренција
 • Дефинирање на предизвици по сегменти

*Истражувањето за електронска трговија во С. Македонија во 2019 година е реализирано од Асоцијација за е-трговија на Македонија, Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД и Бонитетната агенција Таргет Груп.


За членовите на АЕТМ
цената е за -35% поефтина!

Купи веднаш!

Извештај од анализата на е-трговијата во Република Македонија – “Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и препораки за развој на е – трговијата.” [2017]

Како изгледа е-трговијата во Македонија? Колку, како и каде купуваат македонските потрошувачи? Дали преферират да купуваат во Македонија или во странство? Какви платежни методи најчесто се употребуваат?

Преземете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

 • Дигиталните вештини во Македонија
 • Предизвиците и бариерите на е-трговците
 • Каква е искористеноста на опцијата за електронско плаќање?
 • Што купувале Македонците најмногу онлајн?
 • Колкава е вредност кон домашни е-трговци?
 • Колку често Македонците купувале онлајн?
 • За што го користат интернетот Македонците и компаниите во Македонија?
 • Каков е индексот за подготвеност за мрежно поврзување на Македонија, индексот за е-трговија и индексот на логистички перформанси?
 • Кои се препораките за унапредување на е-трговијата во Македонија?


Поддржано од Mastercard

Прегледај

Документи поврзани со работата на АЕТМ:

Годишен извештај 2020

Прегледај

Полугодишен извештај 2020

Прегледај

Годишен извештај 2019

Прегледај

Извештај за е-трговија во 2018

Прегледај

Годишен извештај 2018

Прегледај

Полу-годишен извештај

Прегледај

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!