ИНКЛУЗИВНА Е-ТРГОВИЈА

Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на идустријата.

Асоцијацијата ќе се занимава со лобирање, правна помош, тренинзи и истражувања и со тоа ќе се стреми да изгради поволна околина за раст на е-трговија во Македонија

Со цел заеднички да обезбедиме одржлив раст во оваа индустрија, потребен е холистички пристап и учество од сите засегнати страни.

ШТО ДОБИВАТЕ СО ЧЛЕНСТВОТО?

Ние ќе се трудиме да ви помогнеме да го подобрите вашиот бизнис. Ние ја создаваме и ја обликуваме иднината на е-трговија за да го поттикнеме растот и успехот на индустријата и сите наши соработници.

ДОБИВАТЕ

NETWORKING НАСТАНИ

Учество во организирани настани за разменување на мислења помеѓу членките за отворање на нови бизнис можности, познанства и партнерства. Поврзување на членки и органзирање на состаноци за соработки.

ЕДУКАТИВНИ НАСТАНИ И ТРЕНИНЗИ

Специјализирани обуки, конференции  и настани поврзани со е-трговија за различни аспекти кои им се потребни на членките во организација на АЕТМ преку партнерства со членките (бесплатно или по специјални промотивни цени за членките)

ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИ И ИСТРАЖУВАЊА

Newsletter известувања за анализи и пристап до податоци од областа на електронската трговија во Македонија, информации за настани и случувања за е-трговијата во Македонија и Европа

ПРОМОЦИЈА НА ВАШИОТ БИЗНИС

Членките на АЕТМ и нивните услуги ќе бидат промовирани пред индустријата за електронска трговија во Македонија и Европа (поставување лого на веб страната www.ecommerce.mk )

ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД ИНСТИТУЦИИ И ЛОБИРАЊЕ

Идентификување на потребите и предизвиците на членките; застапување на интересите на членките пред надлежните институции; формирање на стратегии за лобирање во насока на олеснување и раст на работењето на членките

КОЈ МОЖЕ ДА ПОСТАНЕ ЧЛЕН?

Инфраструктурни провајдери, Логистички и компании за достава, Финансиски организации (банки, платежни процесори), Владини институции, Едукативни установи (Факултети, академии, организации за неформално образование), ИТ компании, Компании кои продаваат онлјан, Маркетинг и продажба...

КАКО ДА СЕ ЗАЧЛЕНАМ?

ЧЛЕНСТВО

АЕТМ ги поздравува сите кои сакаат да се приклучат. Процесот има за цел да биде едноставен и транспарентен во секој поглед. Пред сè, ја пополнувате пристапницата и ја испраќате до нас. Вашата пристапница ќе биде разгледана и во најбрз можен рок ќе добиете одговор за следните чекори. Годишните партиципации за членство во асоцијацијата се следните:

 

Број на вработени

Годишна членарина во АЕТМ
0-9 150 EUR
10-50 300 EUR
51-100 500 EUR
> 100 950 EUR

ПРИСТАПНИЦА

Годишната членарина за физичко лице изнесува 50 EUR.