Пристапница за членство

Пристапница за членство во АЕТМ

АЕТМ ги поздравува сите кои сакаат да придонесат за раст и развој на македонската е-трговија. Пополнете ја пристапницата и во најбрз можен рок ќе добиете одговор за следните чекори поврзани со вашето членство.

Бенефитите од членството може да ги погледнете на овој линк

"*" indicates required fields

Максимална големина на фајл: 5 MB.
Вашата членарина согласно бројот на вработени изнесува

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕМИУМ ЧЛЕНСТВО

Годишната членарина за Премиум членство е во вредност од основната членарина според бројот на вработени + 1000 евра без вклучен ДДВ за дополнителните услуги.

Бенефити од премиум членство

Покрај бенефитите од основно членство, со премиум членство дополнително добивате:

Дали сакаш да си премиум член во АЕТМ?*
uslovi*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

*** Со пополнување на оваа пристапница согласен сум да ја платам членарината на сметката на АЕТМ согласно бројот на вработени во правното лице кое се зачленува, како и да ги почитувам Статутот и другите акти на АЕТМ и нејзините органи. Со пополнување на оваа пристапница ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од Статутот на АЕТМ