Новости од е-трговија

Известување за прием, пренос на пратки во меѓународен поштенски сообраќај

Известување за прием, пренос на пратки во меѓународен поштенски сообраќај. Oва е списокот на земји за кои е овозможена отпрема на пратки по сувоземен т.е. површински пат од Република С. Македонија:

• Албанија;
• Босна и Херцеговина
• Бугарија;
• Германија;
• Грција;
• Косово;
• Молдавија;
• Романија;
• Словенија;
• Србија;
• Турција;
• Украина
• Хрватска и
• Црна Гора.

За воспоставување на меѓународен поштенски сообраќај со други земји ќе бидете дополнително информирани како што ќе се изнаоѓа начин на транспорт.