+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости

Мажите се поголеми онлајн купувачи од жените во Европа: Што купуваат повеќе?

(Овој текст е дел од оригинално објавениот текст на Forbes.com од страна на Нина Ангеловска, целoсниот може да го прочитате тука)

Според објавените податоци од Еуростат повеќе од 30% од Европјаните кои никогаш не направиле онлајн нарачка, не го направиле тоа поради тоа што претпочитаат да купуваат на физичките локации, лице-во-лице и да го видат и допрат производот. Но мажите покажуваат дека не им пречи недостатокот на интеракција со луѓе кога купуваат односно тие се поголеми е-купувачи од жените или 69% од машката популација со пристап до интернет во Европа направиле онлајн нарачка во последните 12 месеци споредбено со 66% на женските корисници.

Податоците за фрекфенцијата на онлајн купувањата во последните 3 месеци (јануари-март 2018) покажуваат дека мажите се почести купувачи од жените во Европа:

 • Купиле 1 до 2 пати: Жени (36%), Мажи (34%)
 • Купиле 3 до 5 пати: Жени (35%), Мажи (34%)
 • Купиле 6 или повеќе пати: Жени (28%), Мажи (31%)

Дополнително, мажите трошат повеќе на интернет во споредба со жените. Графикот ни ги покажува потрошените средства за онлајн купувања во последните 3 месеци (јануари-март 2018). Може да забележиме дека жените се позастапени во износот до 100 евра, додека мажите доминираат во повисоките категории.

Кога станува збор за тоа што мажите и жените купуваат онлајн, еве шест категории кои мажите ги купуваат повеќе онлајн од жените:

 1. Сместување и патувања (Мажи 37%, Жени 35%, Просек 36%)
 2. Производи за домаќинство (Мажи 32%, Жени 30%, Просек 31%)
 3. Билети за настани (Мажи 27%, Жени 26%, Просек 26%)
 4. Филм/Музика (Мажи 22%, Жени 16%, Просек 19%)
 5. Софтвер (Мажи 22%, Жени 11%, Просек 17%)
 6. Хардвер (Мажи 17%, Жени 7%, Просек 12%)

Жените, за разлика од нив, повеќе ги купуваат следниве категории:

 1. Храна/намирници (Мажи 14%, Жени 18%, Просек 16%)
 2. Облека, спортски производи (Мажи 40%, Жени 46%, Просек 43%)
 3. Книги/списанија (Мажи 23%, Жени 25%, Просек 24%)
 4. Лекови (Мажи 8%, Жени 10%, Просек 9%)

(Броевите го прикажуваат населението од 16 до 74 години коешто направило онлајн нарачка во последните 12 месеци изразено како процент од населението со пристап до интернет во последната година.)