Опцијата за кој може да споделува линкови од содржини со помош на “Swipe Up” на своите stories отсекогаш била ограничена од страна на Instagram. Но, почнувајќи од вчера, компанијата започнува нов тест што може да ја прошири можноста за споделување линкови. Во овој случај, нема да е веќе опција за…...