Search engine optimization или оптимизацијата на веб-пребарувачите е практика на оптимизирање на вашиот веб-сајт за да се појавувате почесто на врвот на резултатите што ги даваат овие пребарувачи. Што е целта на SEO? Целта е да го зголемите вашиот ранг на појавување на овие пребарувачи – да сте први што…...