Обемот на вниманието на VC (venture capitalists – приватни инвеститори кои обезбедуваат капитал на компании со висок потенцијал во замена за удел во компанијата) станува сè пократко. Но, концизен, атрактивен и ефективен дизајн на презентацијата може да го привлече нивниот интерес. Бројот на стартапи и претприемачки инвестиции драстично порасна во…...