Прилагодувањето е иднината на претприемачкиот успех. Ако сакате да отворите своја компанија во 2021 година и понатаму, вашиот бизнис модел треба да вклучува аспект на прилагодување што одговара на уникатните желби на вашите клиенти. Купувачите сакаат да се чувствуваат како да добиваат ексклузивно искуство. Малопродажните трговци со децении обезбедуваат микро…...