Што е NFT? NFT е дигитално средство што претставува предмети од реалниот свет како уметност, музика и видеа. Овие non-tangible tokens се купуваат и продаваат онлајн, често со криптовалути, и тие обично се кодирани со истиот основен софтвер како и самите криптовалути. Иако постојат од 2014 година, NFTs сега се…...