Growth marketing е термин што можеби сте го слушнале многу почесто во последно време, особено во маркетинг. На прва изгледа како прилично основна идеја: маркетинг… кој помага да растете. Не звучи на научна фантастика, нели?  Сепак, growth marketing (маркетинг за раст) подразбира малку повеќе комбинирани работи за разлика од традиционалниот…...