За важноста на грижата за корисниците, за работната подготовка на онлајн супермаркетот за време на полниот ек на глобалната пандемија, како и за подобрување на перформансите и организирање за новите предизвици зборуваме со Петар Наумовски од granapdoma.mk. АЕТМ: granapdoma.mk минатата година се придружи на понудата на онлајн супермаркети на македонскиот…...