КаСис АД Скопје е компанија основана во 2001 година како прв и единствен процесор во Република Северна Македонија, која освен за домашниот пазар прераснува и во сертифициран процесинг центар од регионални размери. Основната дејност на КАСИС АД Скопје опфаќа процесирање трансакции со платежни картички, управување со АТМ и ПОС мрежа, е-трговија, персонализација на…...