E-mail маркетингот преку е-пошта постои онолку долго колку што постои интернетот. Идејата да се има неограничен досег до потенцијалните клиенти и купувачи ширум светот значеше допирање на огромен, неискористен пазар. Со години, e-mail маркетингот беше еден од единствените методи кои многу големи и мали бизниси ги користеа за да им пристапат…...