Како што дигиталната ера продолжува со својот екпоненцијален раст, така расте и потребата за маркетинг стратегии прилагодени на глобалниот пазар. Доколку една компанија сака да биде во чекор со светскиот тренд и да се натпреварува во дигиталниот свет, тогаш треба да биде добро упатена во маркетингот. Но и доколку сака…...