Успехот доаѓа кај оние кои напорно работат за него. Успехот на секоја жена треба да биде инспирација за друга. Жените се најсилни кога се поддржуваат. Затоа денес споделуваме совети од дел од најуспешните жени од екосистемот на е-трговијата во нашата земја. А нашиот совет е: Драги дами, останете свои, уникатни,…...