Интензитетот на онлајн купување од страна на македонските граѓани е во постојан пораст. Е-купувањето особено дојде до израз во текот на изминатата 2020 година кога поради пандемијата голем дел од бизнисите започнаа да се преориентираат онлајн. Напоредно со тоа, и граѓаните масовно започнаа да практикуваат да купуваат онлајн.  Сето ова…...