Новости од е-трговија

Прекуграничната е-трговија во регионот на ЦИЕ – Клучни наоди од Извештајот за истражување за е-трговија на ЦИЕ за 2023 година

Асоцијацијата за е-трговија на Македонија беше македонскиот партнер на MediaPost Hit Mail под чие водство беше изработен  Извештајот за истражување за е-трговија на ЦИЕ за 2023 година 

Во Европа, регионот на Централна и Источна Европа (ЦИЕ) се појави како просперитетен центар за е-трговија, со забележителен раст во последните години. Во 2022 година се очекуваше пазарот за е-трговија на ЦИЕ да достигне 93,84 милијарди евра, што покажува значително зголемување од претходната година (податоци од локалните асоцијации за е-трговија како што се претставени во Европскиот извештај за е-трговија). Регионот постојано ја надминува Западна Европа во однос на растот на е-трговијата, поттикнат од зголемената пенетрација на интернет и зголемената доверба на потрошувачите во платформите за онлајн купување.

Во текот на последните пет години, пазарот за е-трговија на ЦИЕ доживеа Compound annual growth rate (CAGR) од приближно 14%, што е далеку над западноевропскиот просек (PwC). Овој експоненцијален раст го одразува неискористениот потенцијал и преференциите на потрошувачите кои се развиваат во регионот на ЦИЕ, што го прави атрактивна дестинација за бизнисите кои сакаат да ги прошират своите напори за прекугранична е-трговија.

Во наративот за европската е-трговија, Западен Балкан, кој ги опфаќа земјите кои не се членки на ЕУ: С. Македонија, Србија,  Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Косово исто така, игра значајна улога, иако со свои уникатни карактеристики. Во 2022 година, се проценуваше дека комбинираниот пазар на е-трговија во Западен Балкан ќе достигне околу 2,2 милијарди евра, што бележи значителен пораст од претходните години (Eвропски Извештај за E-трговија).

Во последните години, прекуграничната експанзија на е-трговија стана жешка тема меѓу е-трговците. Регулаторните промени, развојот на инфраструктурата за испорака и брзиот раст на онлајн продажбата беа меѓу факторите кои најмногу придонесоа. Во овој контекст, во летото 2023 година, Mediapost Hit Mail започна меѓународна анкета за е-трговија втора година по ред. Стотици компании од Централна и Источна Европа (ЦИЕ) одговорија. Онлајн продавачите повторно ја потврдија анкетата како една од најдеталните активности за приватно истражување на пазарот во регионот. Повторно, примарна цел беше подобро да се разберат главните предизвици што ги имаат трговците додека ги продаваат своите производи преку Интернет и се прошируваат прекугранично.

Клучните наоди од истражувањето откриваат дека во споредба со 2022 година, бројот на испитаници кои имаат своја веб-страница за е-трговија расте на 29%. Продавачите на пазарот се намалуваат на 7% и тоа е поради повеќе испитаници од регионот на Западен Балкан каде што опциите за продажба на пазарот (особено за прекугранични активности) се помали. Сè уште 53% од трговците не продаваат онлајн, но повеќе од третина од сите испитаници планираат да започнат наскоро. Опцијата за одбегнување дополнителни трошоци за маркетинг и фактот дека маркетплејс платформите се добар начин за тестирање на странски пазар е највисоко рангирана кога станува збор за придобивките за е- трговците што го користат овој канал.

За трговците со производи кои се добро погодни за е-трговија, недостатокот на буџет и експертиза остануваат главни причини да не го прават тоа. Иако буџетските ограничувања може делумно да се компензираат со продажба на популарни маркетплејс платформи и плаќање провизии кога има нарачки, недостатокот на знаење може да се заобиколи само со outsourcing на некои клучни активности.

Повеќе од една третина од трговците кои продаваат онлајн во регионот на ЦИЕ очекуваа до 20% раст на приходите во 2023 година во споредба со 2022 година. Една четвртина не забележа разлика, а речиси 14% очекуваат да ги намалат приходите до 20% во споредба со претходната година.

Преземете го бесплатниот извештај и дознајте повеќе за тоа што откри онлајн анкетата.