Прекуграничната е-трговија во Европа е вредна €143 милијарди

Топ 10 глобални прекугранични онлајн пазари во Европа

Топ 10 глобални прекугранични пазари кои работат во Европа се:

B2C, C2C и аукциски пазари

Cross-Border Commerce Europe направи некои фасцинантни откритија за прекуграничните онлајн пазари во Европа. На пример, 56 од 100 онлајн платформи продаваат business-to-consumer. И скоро половина од нив имаат свои залихи на производи. Два од три се онлајн пазари кои не ги продаваат своите производи, туку само оние на ‘трети’ страни. Ова се пазари како Discogs, Wish, Farfetch и Bandcamp.

Consumer-to-consumer онлајн пазарите претставуваат 36%  од првите 100, вклучувајќи ги Depop, Bump (двата од Велика Британија), Hood, Mobile.de, Rebelle (Германија), Delcampe (Белгија), Vestiaire Collective (Франција) и Marktplaats (Холандија) ) Само 10% се фокусираат на аукции, како што е The Salesroom. И 41% од пазарите продаваат second-hand производи, со Vinted како лидер.

Топ 25 онлајн пазари во Европа

 

Top 25 marketplaces in Europe

Извор: Ecommerce News