Жените и мажите низ бројки: на интернет и во бизнис и финансискиот сектор

Европскиот институт за родова еднаквост има развиено индикатори преку кои ја мери родовата еднаквост во различни сектори и полиња од…

Read more

Пазарен удел на користење на социјални мрежи по уреди на пристап

Според податоците на Државен завод за статистика и Еуростат во 2017 година Македонците (84%) интернетот најмногу го користат за социјални…

Read more

Македонските компании и интернетот

Колку македонските компании го користат интернетот и на кој начин е само една од темите кои ги опфаќа анализата за…

Read more

Македонските потрошувачи и електронската трговија

Асоцијацијата за е-трговија на Македонија во изминатиот период работи на сеопфатна анализа за е-трговијата во Македонија која изобилува со податоци…

Read more

За што го користат Македонците интернетот?

Брзиот развој на технологијата и проширувањето на интернетот донесе до значајни социо-економски промени во општеството. Достапноста на интернетот и технологијата…

Read more

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!