+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости

Metaverse би можел да генерира 3 трилиони долари во глобалната економија до 2031

Експертите од Analysis Group, една од најголемите консултантски фирми на глобално ниво, во својот извештај го анализираа потенцијалното влијание на metaverse  и проценија дека тој би можел да придонесе до 3 трилиони долари за глобалната економија во следната деценија во опсег на економски сектори како што се образованието, здравствената заштита, производството, обуката за работа, комуникациите, забавата и трговијата на мало.

Metaverse беше честа тема на дискусија минатата година бидејќи Марк Цукерберг одлучи да го промени фокусот на неговата компанија за социјални медиуми, Facebook. Како што минуваа месеци, јавниот интерес за мета просторот почна да опаѓа, но бизнисите продолжуваат да го инвестираат своето време и пари во него.

Извештајот во кој се сугерира дека ако усвојувањето и влијанието на мета просторите еволуираат слично како мобилната технологија, тоа би можело да придонесе 2,8% во глобалниот бруто домашен производ (БДП) во 10-тата година по усвојувањето. 

 

Што открива извештајот?

Извештајот од 45 страници го разгледува metaverse како наследник на интернетот и разгледува како искуствата со проширена реалност (XR – extended reality) ќе ги поврзат дигиталниот и физичкиот свет.

Анализата го прилагодува истражувањето за претходните пробивни технологии за да извлече заклучоци за потенцијалниот процес на усвојување и економското влијание на metaverse. Мета просторот, кој сè уште е во фаза на формирање, се замислува да се состои од експанзивна мрежа на дигитални простори овозможени со развој на технологии како што се зголемена реалност (AR – augmented reality), виртуелна реалност (VR – virtual reality) и мешана реалност (MR – mixed reality).

Авторите, сепак, забележуваат дека „нема metaverse“ иако технологиите потребни за негова изградба се користат ширум светот. Тие ја избраа мобилната технологија како соодветен аналог поради сличностите со метаверзумот во начинот на кој ги комбинира постоечките и новите иновации за суштински да ги промени глобалните технолошки и економски пејсажи. 

Кога се појави на сцената, мобилната технологија го трансформираше начинот на кој се поврзуваме и комуницираме и имаше далекосежни ефекти и врз економијата.

 

Глобалното економско влијание на metaverse

Составувајќи ја литературата за тоа како се развиваат иновативните технологии и податоците за влијанието на мобилната технологија, групата го процени монетарното влијание на технологијата во однос на растот на бизнисот, создавањето работни места и економскиот развој.

Тимот црпеше од академска литература за развојните циклуси на иновативни технологии и за јавно достапни податоци за распоредување и усвојување на мобилната технологија во текот на неколку години за да ги процени директните, индиректните и каталитичките или стимулативните влијанија.

Според извештајот, доколку metaverse се усвои токму оваа година, неговиот удел во бруто-домашниот производ (БДП) во неговата 10-та година, односно 2031 година, ќе биде најголем во САД и во азиско-пацифичкиот регион. Технологијата, исто така, ќе влијае на економските активности во Европа, Блискиот Исток и Северна Африка, Латинска Америка, Индија, Суб-Сахарска Африка и Канада, а заедно со регионите на САД и АПАЦ заедно ќе придонесат над 3 трилиони долари во глобалниот БДП.

Авторите признаваат дека на патот до оваа реализација има широк опсег на технички и политички предизвици. Треба да се соберат многу парчиња за metaverse да стане функционален во блиска иднина.

 

 

 

 

Post a comment

I accept the Privacy Policy