Новости од е-трговија

Корпоративна оштествена одговорност – примери и придобивки

Од објавувањето на историската книга на Ховард Боуен Општествените одговорности на бизнисменот во 1953 година, идејата дека компаниите треба да имаат позитивно влијание врз општеството е широко прифатена.

Едно истражување на Deloitte покажа дека 93% од деловните лидери веруваат дека компаниите се повеќе од работодавци – тие се и стјуарди на општеството. И според Havas Media, 73% од потрошувачите велат дека брендовите мора да дејствуваат сега за да имаат социјално и еколошко влијание. Сепак, во исто време, само 71% од луѓето веруваат дека брендовите ќе ги исполнат своите ветувања.

Овој јаз ја нагласува потребата за постратешки општествено одговорни практики. Со усогласување на вашите напори за корпоративна општествена одговорност (Corporate Social Responsibility – CSR) со мисијата, вредностите и бизнис моделот на вашата компанија, можете да изградите организација која подобро им служи на вашите организациски цели и општеството.

Што е корпоративна општествена одговорност?

Корпоративната општествена одговорност (Corporate Social Responsibility – CSR) е практика на остварување цели за социјално и влијание врз животната средина заедно со оперативните деловни цели како што се растот и профитот. Наместо да се фокусираат само на заработката, општествено одговорните организации следат „тројна крајна линија“ и го мерат нивниот успех врз основа на нивната посветеност на профитот, луѓето и планетата.

Компаниите можат да се вклучат во CSR практиките на различни начини, од изградба на цел оддел посветен на корпоративна одговорност до лансирање на една кампања. Корпоративната одговорност понекогаш се нарекува и корпоративно општество, што ги врамува профитните организации како важни членови на нивните локални заедници и општеството во целина.

5 видови на корпоративна општествена одговорност

Не постои еден „вистински“ начин за практикување на CSR, но има одредени клучни компоненти што треба да се земат предвид при дизајнирање на вашите иницијативи за корпоративна општествена одговорност. Според „пирамидата на корпоративна општествена одговорност“, концепт за првпат воведен од професорот по бизнис Арчи Б. Керол пред три децении, CSR програмата е составена од четири типа социјални одговорности: економски, правни, етички и филантропски. Одговорноста за животната средина сега е исто така препознаена како основен тип на CSR.

Економска одговорност

Керол веруваше дека бизнисите не можат да исполнат никакви други одговорности ако прво не заработат пари. Основата на неговата оригинална пирамида е одговорноста да се максимизира заработката и да се одржи оперативната ефикасност. Концептот на економска одговорност оттогаш еволуираше за да вклучи финансиски одлуки кои имаат корист и за маржата на компанијата и за општеството.

Правна одговорност

Керол предложи дека следниот слој на пирамидата е законска одговорност да работи во рамките на државните и локалните регулативи. Оваа одговорност вклучува и залагање законите да се развиваат и да се менуваат.

Етичка одговорност

Пирамидата на Керол предлага компаниите да имаат и етичка одговорност да дејствуваат со интегритет надвор од законските барања. Тој укажува на движењата за животната средина и граѓанските права како примери за новите општествени вредности кои бизнисите треба да ги поддржуваат, дури и ако тие вредности одразуваат повисоки стандарди од законски предвидените.

Филантропска одговорност

Врвот на пирамидата на Керол е филантропска одговорност: обврската да се придонесат ресурси, како што се време и пари, за локалните заедници и да се подобри нивниот севкупен квалитет на живот.

Одговорност за животната средина

Во услови на глобалното затоплување и климатските промени, грижата за животната средина стана важна компонента на корпоративната одговорност. Компаниите се стремат да ги намалат емисиите на стакленички гасови, да инвестираат во обновливи извори на енергија, да користат одржливи ресурси, да го намалат нивниот јаглероден отпечаток и да се вклучат во широк опсег на еколошки напори.

Придобивки од корпоративната општествена одговорност за бизнисите

Инвестирањето во корпоративна одговорност не е добро само за луѓето и планетата, туку е добро и за вашиот бизнис. Се покажа дека напорите за CSR помагаат со следново:

  • Подобрете ја репутацијата и имиџот на брендот  Потрошувачите, инвеститорите и другите засегнати страни обрнуваат внимание на тоа како компаниите се занимаваат со социјалните и еколошките прашања. Повеќекратните истражувачки студии покажуваат дека програмите за корпоративна одговорност позитивно влијаат на репутацијата на брендот со поврзување на компанијата со чесност, етичка посветеност и одржливост.
  • Подобрете го ангажманот и задржувањето на вработените Убаво е чувството да се прави добро. Студиите покажуваат дека вработените се чувствуваат поангажирани кога работат за општествено одговорна компанија – всушност, ангажирањето во CSR програми може да го намали напуштањето на персоналот до 50%.
  • Зголемете ја лојалноста на клиентите Потрошувачите, особено помладите генерации, имаат приоритет да купуваат од бизниси со практики на Корпоративна општествена одговорност. Една неодамнешна студија покажа дека дури и кога инфлацијата ги зголемува трошоците низ индустриите, 66% од Американците и 80% од младите возрасни би платиле повеќе за производи од компанија со јасни одржливи практики отколку од неодржлив конкурент.
  • Подобрете ги финансиските резултатиCSR иницијативите можат и да го зголемат профитот и да и помогнат на вашата организација да постигне оперативни заштеди на долг рок. Покрај тоа, корпоративната одговорност може да ги подобри и односите со инвеститорите: повеќе од 70% од инвеститорите изјавуваат дека напорите за подобрување на животната средина и општеството влијаат на нивното портфолио и на финансиските одлуки.

Предизвици на корпоративната општествена одговорност за бизнисите

Разбирањето на предизвиците за вклучување во CSR иницијативи може да му помогне на вашиот бизнис да избегне вообичаени погрешни чекори, како што се:

  • Неуспехот да се имплементираат CSR стратегии  Многу бизниси смислуваат смели планови за корпоративна одговорност, но не успеваат да ги следат. Некои студии покажуваат дека 71% од потрошувачите не им веруваат на брендовите дека ќе ги исполнат нивните ветување за корпоративно оштествено одговорно работење. Корисно е за бизнисите да создаваат CSR програми што се остварливи, знаејќи дека може да се доразвиваат со текот на времето.
  • Greenwashing Greenwashing е кога компаниите измамнички продаваат производ како одржлив или етички. Во ред е ако сè уште работите кон своите цели, само бидете искрени за вашиот напредок.
  • Неефикасно управување со трошоците Додека CSR иницијативите може да го подобрат профитот на долг рок, овие програми често бараат однапред вложување. Слично како чекањето за поврат на која било друга нова деловна иницијатива или производ, трпението е доблест.