+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости

Извештајот на СТО ја разгледува улогата на е-трговијата за време на пандемијата COVID-19

Секретаријатот на СТО објави нов извештај преку кој се гледа како пандемијата COVID-19 влијаела врз е-трговијата, вклучувајќи ги и импликациите за прекуграничната трговија. Во извештајот може да се прочита за зголемената употреба на е-трговија поради прилагодувањето на потрошувачите на задолжителниот карантин и мерките за социјално дистанцирање. Покрај тоа, се истакнуваат и неколку предизвици, како што е потребата да се надминат препреките за транзиција во дигиталниот свет во и низ државите.

Клучни точки од извештајот:

  • Спроведувањето на социјално дистанцирање, задолжителен карантин и други мерки како одговор на пандемијата COVID‑19 ги натера потрошувачите да го зголемат: купувањето онлајн, употребата на социјални медиуми, интернет-телефонија, конференции преку интернет и стриминг на видеа и филмови.

 

  • Ова резултира во енормно зголемување на продажбите во бизнис-до-потрошувач (B2C) и зголемување на е-трговијата во бизнис-до-бизнис (B2B). Зголемувањето на продажбата на B2C е особено видливо во продажбата на медицински материјали, најпотребни производи за домаќинствата и храна.

 

  • Побарувачката се зголеми и за Интернет и мобилен интернет. Капацитетот на мрежата и спектарот за справување со префрлањето на активностите на граѓаните на Интернет имаа потреба од итно прилагодување од операторите и од владите. Меѓутоа, побарувачката опадна за одредени услуги со голем опсег на Интернет, како што се туристичките услуги.

 

  • Е-трговијата за стоки и услуги има негативно влијание од истите фактори што предизвикаа нарушување во понудата и побарувачката во целина. Ваквите нарушувања резултираа во доцнење со испорака или целосно откажување на нарачките. Неколку други предизвици во врска со е-трговијата се појавија или дополнително се засилија во текот на оваа пандемија. Овие вклучуваат зголемување на цените (т.е. зголемување на цените на неразумно високи нивоа), загриженост за безбедноста на производите, измамнички дела, грижи за компјутерска безбедност, потреба за зголемен опсег и загриженост поврзана со развојот.

 

  • Пандемијата ја истакна потребата за забрзано преминување на препреките за транзиција во дигиталниот свет во и низ земјите, имајќи ја предвид главната улога што ја има е-трговијата за време на кризата. Многу традиционални пречки беа акцентирани и продолжија да го отежнуваат поголемото учество во е-трговските активности на малите производители, продавачи и потрошувачи во земјите во развој, особено во најмалку развиените земји. Ова ја истакна потребата за ефикасни и достапни услуги за информатичко-комуникациска технологија, како што се телекомуникации, компјутери, други ИТ услуги и нови технологии.

 

  • Владите усвоија нови мерки, а приватниот сектор исто така дејствуваше со цел да одговори и да се осигура дека е-трговијата може да помогне во ублажување на некои од предизвиците со кои се соочуваме во борбата против вирусот. Тие вклучуваат зголемен мрежен капацитет, нудат проширени услуги за мобилен интернет со малку или без никакви трошоци, намалување или скратување на трансакциските трошоци за дигитални плаќања и трансфер на средства преку мобилен, подобрување на услугите за испорака и друга логистика, користење на дигитални алатки за спроведување мерки, ширење на информации и промовирање на теле-здравствени услуги (како онлајн прегледи).

 

  • Глобалната природа на COVID-19 и нејзиното влијание врз е-трговијата може да поттикне зајакната меѓународна соработка и понатамошен развој на политики за купување и снабдување преку Интернет. Пандемијата јасно стави до знаење дека е-трговијата може да биде важна алатка/решение за потрошувачите. Е-трговијата исто така може да поддржува мали бизниси и, преку правење на економиите да бидат поконкурентни, таа може да биде економски двигател и за домашниот раст и за меѓународната трговија.

 

  • Пандемијата ја истакна важноста на дигиталните технологии во целина, но и неколку слабости низ целиот свет. Резултирачките искуства и лекции се релевантни на разни дискусии во СТО, вклучително и оние за е-трговија, која  може да има корист од поголема меѓународна соработка за олеснување на прекуграничното движење на стоки и услуги, стеснување на дигиталните бариери и овозможување за приклучување на микро, мали и средни претпријатијa.

 

Целиот извештај можете да го прочитате тука.

Извор: World Trade Organization (WTO)

 

Post a comment

I accept the Privacy Policy