fbpx
+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости

Изненадувачко влијание на COVID-19 врз маркетинг буџетите

Децении на истражувања покажаа дека инвестирањето во рекламирање и маркетинг за време на рецесија ќе им овозможи на компаниите да го зголемат влијанието на пазарот и да закрепнат побрзо кога таа ќе заврши. Генералниот став е дека маркетингот е една од првите функции која се соочува со кратење на буџетот во вакви неизвесни времиња.

Во текот на изминатите неколку дена, сепак, беа објавени истражувања кои обезбедуваат неколку важни сознанија за тоа како COVID-19 влијае врз маркетингот. И пронајдоците за трошењето на маркетинг се особено интересни – и малку изненадувачки.

Поради пандемијата COVID-19, специјалното истражување беше спроведено во мај од страна на The CMO Survey за да се опфатат ставовите на маркетерите на профитни американски компании во врска со влијанието на пандемијата врз маркетингот. Истражувањето даде вкупно 274 одговори.

Истражувањето ги запраша учесниците колкав процент од нивниот маркетинг буџет е намален или зголемен заради COVID-19 во двата месеци пред истражувањето. Просечната промена во буџетот пријавена од испитаниците е +5,2%. Со други зборови, оваа анкета бележи пораст на маркетинг буџетот на компаниите во март и април. Околу 29% од испитаниците рекле дека нивниот буџет се намалил за тој двомесечен период, додека 30,3% не пријавиле промена, а 41% рекле дека нивниот буџет е зголемен.

Околу 28% од испитаниците пријавиле пораст на буџетот за 20% или повеќе, додека 21,2% пријавиле загуба на буџетот од 20% или повеќе. Имало и значителна варијација кај B2B компаниите. Испитаниците од B2B компаниите за производи пријавиле просечен пораст на буџетот од +2,82%, додека испитаниците од B2B компаниите за услуги пријавиле просечен пораст од +8,74%.

Другите откритија во истражувањето сугерираат дека пандемијата COVID-19 предизвикала маркетерите да се насочат кон искуството кое го имаат нивните купувачи и социјалните медиуми.

  • Во мај, испитаниците, во просек, изјавиле дека посветуваат 16,7% од нивниот маркетинг буџет на иницијативи за искуството на своите купувачи. Тоа е за 15,2% повеќе од истражувањето за овој буџет во јануари 2020 година.
  • Во мај, испитаниците, во просек, рекле дека трошат 23,2% од нивниот маркетинг буџет на социјалните медиуми. Ова било зголемување од само 13,3% од буџетот во истражувањето во јануари 2020 година.

The CMO Survey не е единственото истражување кое покажува дека маркетерите го зголемуваат трошењето за време на пандемијата. Минатиот месец, Merkle разгледувале 400 маркетери на големи компании во САД и Велика Британија. Во оваа анкета, мнозинството од испитаниците (52%) рекле дека ги зголемиле трошоците за маркетинг од почетокот на појавата на COVID-19.

Кога од учесниците во Merkle истражувањетo биле замолени да ги идентификуваат нивните најважни тактички приоритети за време на пандемијата, првите три приоритети избрани од испитаниците биле:

  • Испробување нови маркетинг технологии или карактеристики (50% од испитаниците)
  • Обрнување повеќе внимание на потрошувачите преку маркетинг пораки (45%)
  • Развивање на нови можности за исполнување на трансакциите (42%)

Овие наоди од истражувањата покажуваат дека многу маркетери (и компаниите за кои работат) ја сфатиле важноста да продолжат да инвестираат во маркетингот за време на рецесијата COVID-19.

Извор: ConsumerThink

Post a comment