Новости од е-трговија

ДДВ-то во ЕУ за прекугранична е-трговија се менува од 1 јули

2021 година станува голема година за промена на ДДВ. Трговците забележаа значителна промена во меѓународната е-трговија, царина и ДДВ во последните неколку месеци, со огромното влијание на Брегзит што го почувствуваа многумина низ Велика Британија и ЕУ. Ќе има уште поголеми промени со обемни реформи во ЕУ-обврските за ДДВ за B2C е-продавачите.

27 од земјите-членки на Европската унија гласаа за воведување реформа на моменталното ДДВ. Целта е да се зајакне прекуграничната трговија по единствениот пазар на ЕУ преку намалување на обврските за усогласеност.

За какви промени станува збор:

  1. Отстранување на прагот на ДДВ од 22 €
  2. За нарачки под 150 €, ДДВ ќе се наплаќа на продажното место и ќе се испрати до ЕУ
  3. За нарачки над 150 €, ДДВ ќе се наплати во моментот на дозвола и ќе се наплати на трговецот
  4. One Stop Shop враќање на ДДВ кон ЕУ

Отстранување на прагот на ДДВ од 22 €

Првата промена е отстранување на прагот на ДДВ од 22 евра. Во моментов, ЕУ дозволува ослободување од ДДВ за мали нарачки под 22 евра што се увезуваат во ЕУ, за да се поттикне трговијата. Овој праг ќе се повлече.

Ова ослободување беше под лупа поради продавачите кои погрешно или намерно пониско декларираа увозни вредности на стоки за да избегнат ДДВ. Наместо тоа, со новите промени ДДВ-то ќе мора да се наплаќа на продажното место за пратки што не надминуваат 150 евра, што ќе се декларира и ќе се плаќа преку IOSS (Import One Stop Shop).

За нарачки под 150 €, ДДВ ќе се наплаќа на продажното место и ќе се испраќа до ЕУ

За нарачки под 150 евра, трговецот треба да го наплати ДДВ-то при наплата, а потоа да се истото да се врати назад на органите на ЕУ. Продавачите што не се членки на ЕУ ќе имаат избор да се регистрираат за IOSS во само една држава на ЕУ за да го пријават ДДВ-то за сите увозни пратки под 150 евра. Ова е познато како „non-Union scheme“. Сепак, за продавачите што не се членки на ЕУ ќе се бара најмалку една редовна регистрација на ДДВ во една земја-членка на Унијата.

Регистрирањето со IOSS има свои предности. Начинот на кој работи IOSS е така што ДДВ се наплаќа и се собира на продажното место за нарачки под 150 евра, при продажба на клиенти во ЕУ. Даночната стапка потоа ќе се утврди според локалната даночна стапка на клиентот. Тогаш данокот ќе мора да се декларира секој месец и да се испраќа вкупниот ДДВ на ЕУ собран во онлајн даночна пријава.

За возврат, производите ќе бидат третирани со „ослободување од ДДВ“ по пристигнувањето, овозможувајќи им да се движат низ царината многу побрзо и да стигнат до клиентите порано.

Доколку кој било продавач избере да не го користи IOSS, клиентот ќе мора да плати на службата за испорака или на царински агент за пристап до нивната стока, да ризикува позитивно искуство на купувачот, како и какви било потенцијални доцнења на царина.

За нарачки над 150 €, ДДВ ќе се наплати во моментот на дозвола и ќе се наплати на трговецот

За нарачки над 150 евра, процесот е малку поинаков. ДДВ ќе се наплаќа од прекуграничниот оператор, а потоа ќе му се наплати на трговецот или на купувачот на местото на испорака.

Да се биде свесен за овие даночни регулативи се од суштинско значење за САД, Велика Британија и другите трговци на ЕУ кои продаваат во ЕУ. Доколку имате прикажано точен ДДВ за вашите клиенти кога ги купуваат вашите производи, го намалувате негативното искуство да мора да платaт дополнително на царина, а ги избегнувате и  потенцијалните доцнења при испораката.

One Stop Shop враќање на ДДВ на ЕУ

One Stop Shop враќањето на ДДВ во ЕУ ќе се воведе и ќе ја замени сегашната шема MOSS (Mini One Stop Shop) за продажба на стоки на далечина. Трговците кои ја продаваат својата стока на клиенти во ЕУ можат да се одлучат да го користат овој OSS за да ја пријават целата своја продажба во ЕУ, наместо да мораат да бидат регистрирани за ДДВ во секоја земја откако трговецот ќе го помине прагот на продажба на таа земја.

Иако ова е претежно насочено кон трговците во ЕУ, тоа е исто така важно за трговците од Велика Британија / САД кои продаваат во ЕУ. Трговците можат да започнат да го користат системот OSS, кој треба да се плати во даночната служба на нивната матична земја.

За оние трговци што не се членки на ЕУ, кои користат центри за складирање или чување на производи во магацини во државите на ЕУ, вреди да се напомене дека ќе мора да бидат и понатаму регистрирани за ДДВ во тие земји.

Покрај овие измени, националните прагови на државата (во просек околу 35 000 евра годишно) ќе бидат заменети со единствен ЕУ праг од 10 000 евра за прекугранична продажба и услуги, отстранувајќи ги сите предности на ДДВ на продавачите основани во земјите на ЕУ со пониски стапки на ДДВ. OSS ќе го плати ДДВ-то што и го должи на секоја земја-членка, отстранувајќи го условот трговец што не е член на ЕУ да има повеќе државни регистрации за ДДВ.

Што треба да сторат трговците за да бидат подготвени до 1 јули?

Постојат многу промени што ќе се спроведат и за трговците во Велика Британија и САД за продажба во ЕУ, од 1-ви јули и транзицијата низ овие промени може да изгледа како да ќе одземе многу време.

Еве што се препорачува:

  1. Да се регистрираат на IOSS за ослободување од ДДВ за нарачки под 150 евра
  2. Да се регистрираат за OSS за поедноставени даночни пријави во ЕУ
  3. Да го прикажат локалниот ДДВ на производите
  4. Да ги интегрираат пресметките за вкупните трошоци за пристигнување на една пратка до нејзината дестинација

Една од најважните работи што треба да се разгледа е кои системи треба да се воспостават за да се обезбеди непречена транзиција кон новиот режим на ДДВ и да се осигурате дека преминот низ овие промени не влијае на искуството на купувачот кои се ваши клиенти.

Извор: Glopal

Поврзани содржини