Новости од е-трговија

Агенда за обука на тема: Користење на личните податоци во директен маркетинг

На обуката „Користење на личните податоци во директен маркетинг“ која е организирана од АЕТМ заедно со Националното здружение за промоција на правото за заштита на личните податоци ПРАЈВАСИ во 2 дела ќе ги дознаете основните принципи и начела за правилно користење на личните податоци за цели на директен маркетинг.

Безбедноста, заштитата на податоците и приватноста на граѓаните се од исклучителна важност во е-трговијата. Тие се основите за креирање на побезбеден дигитален свет.

Пријавете го вашете учество на овој линк најдоцна до петок, 6 мај
Цената за учество изнесува 2.950 денари (за членови на АЕТМ, цената е 990 мкд)
*Сите учесници на обуката ќе добијат сертификат
Агенда на обуката

Поврзани содржини