+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости

АЕТМ потпиша Меморандум за соработка со Државниот завод за статистика – ДЗС

Со цел зајакнување на меѓусебната соработка во областа на обезбедување на информации, едукација и поддршка на членовите на Aсоцијацијата со релеватни податоци за е-трговија, претседателката на АЕТМ Д-р Нина Ангеловска и Директорот на Државниот завод за статистика, г-дин Апостол Симоски потпишаа Меморандум за соработка.

потпишан меморандум со ДЗС

Со потпишување на меморандумот двете страни се заложуваат заеднички да реализираат активности кои ќе придонесат за подигнување на свеста за значењето на е-трговијата за македонската економија, како и за надградба и прилагодување на методологиите за прибирање на статистички податоци за е-трговија и за креирање на појасна слика за нејзината вредност и обем. Меморандумот е клучен фактор за започнување на соработката помеѓу АЕТМ и ДЗС и подигнување на свеста за потенцијалот на е-трговијата, постигнување напредок на полето на прибирање и анализирање на релевантни податоци.

Првата заедничка активност е веќе закажана за петок, 08.07.2022 година, кога ќе се одржи тркалезна маса за подобрување на квалитетот на статистичките податоците за е-трговијата во Северна Македонија, на кој АЕТМ и ДЗС поканија претставници од релеватни државни институции, невладини организации и претставници од бизнис секторот да дискутираат за потребата од прибирање на точни и прецизни податоци за е-трговија, како и за можностите и начините на подобрување на методологиите за прибирање на истите и започнување на заедничка соработка со сите засегнати страни.

 

Post a comment

I accept the Privacy Policy