+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости

АЕТМ потпиша меморандум за соработка со Агенција за заштита на лични податоци

Со цел зајакнување на меѓусебната соработка во областа на обезбедување на информации, едукација и поддршка на членовите на Aсоцијацијата во усогласување на нивното работење со законските регулативи, денеска претседателката на АЕТМ, Др. Нина Ангеловска и Директорот на Агенција за заштита на личните податоци, Имер Алиу потпишаа меморандум за соработка.

Со потпишување на меморандумот двете страни ќе се заложат заеднички да реализираат активности кои ќе придонесат за подигнување на јавната свест за правото на заштита на личните податоци и подобрување, надградба и прилагодување на воспоставените системи за заштита на личните податоци на членовите на асоцијацијата – компаниите со прописите за заштита на личните податоци. Дел од овие активности вклучуваат и воспоставување на механизми за доставување на информации и известувања до членовите на асоцијацијата – компаниите, со кои ќе им се дадат насоки кои чекори треба да ги преземат за да го усогласат своето работење со прописите за заштита на личните податоци. Исто така, Агенцијата и Асоцијацијата ќе споделуваат тековни информации и организираат заеднички настани поврзани со обработката на личните податоци и нивната заштита кои ќе имаат за цел да го поттикнат усогласувањето на секторското законодавство во Република Северна Македонија со прописите за заштита на личните податоци.

– Усогласувањето на компаниите од областа на е-трговија со новиот Закон за заштита на лични податоци кој е усогласен со Европската регулатива (GDPR) претставува своевиден предизвик за компаниите. Асоцијацијата за е-трговија има потпишано бројни меморандуми за соработка со засегнати институции во насока на унапредување на е-трговијата. Потпишувањето на овој меморандум за соработка со Агенцијата за заштита на лични податоци произлезе од потребата на членките и предизвиците со кои се соочуваат во процесот на усогласување со законсите прописи, начелата и правилниците. Заедно со Агенцијата за заштита на лични податоци ќе работиме на различни активности во насока на едукација и помош на компаниите во процесот, од една страна, а од друга страна на кревање на јавната свест за правото за заштита на лични податоци.  – вели претседателката на АЕТМ, Нина Ангеловска.

– Зголемувањето на концентрацијата и сложеноста на дигиталниот пазар ја намали можноста на луѓето како субјекти на личните податоци, да го контролираат нивниот дигитален живот, вклучително и што се случува со нивните лични податоците. За таа цел АЗЛП со задоволство ја прифати соработката со Асоцијацијата за е-трговија на Македонија преку заемни иницијативи и активности да им помогне на компаниите да го усогласат работењето со Законот за заштита на личните податоци, а со тоа да ја зголемат транспарентноста и вербата кај граѓаните. Заедничка цел и стремеж на двете страни е да се усогласи секторското законодавство во Република Северна Македонија со прописите за заштита на личните податоци – изјави Директорот на АЗЛП, Имер Алиу

Асоцијацијата за е-трговија на Македонија се стреми да ги поддржи интересите на компаниите од е-трговијата, да ги намали бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на оваа индустрија, како и да придонесе кон зголемување на свеста и знаењето поврзано со е-трговијата преку многубројни проекти, иницијативи, соработки со владин и невладин сектор, организација на едукативни настани и изработка на анализи и извештаи.

 

Post a comment

I accept the Privacy Policy