Дигитализација на твојата “Brick and Mortar„ продавница

Ако размислувате како вашата “Brick and Mortar„ продавница да ја дигитализирате и не знаете од каде да почнете, не се грижете, не сте првите кои се наоѓаат во таква ситуација. Со постојано менување на дигиталниот пејзаж и очекувањата на денешните секогаш поврзани купувачи, трговците на мало насекаде се соочуваат со истиот предизвик. Значи, од каде започнувате?

Наједноставниот одговор е дека дигитализацијата на продавницата треба да биде балон за решавање на тековниот проблем. Денешните потрошувачи се повеќе информирани од кога било досега и се фокусирани на мобилен телефон. Тие имаат високи очекувања од вас и сакаат перснализиран пристап. Дигиталната технологија може да дојде во различни форми за да ги задоволи овие потреби, но без јасна цел, дури и најдобрата технологија може да има ниско прифаќање од страна на вашиот персонал и клиенти.

Дигитализацијата може да биде решение кога треба да:

  • Го разгледувате искуството на вашиот клиент – од неутрален или негативен до позитивен аспект;
  • Креирате извонредно опкружување – направете го вашиот клиент свесен за своите опции;
  • Го обучувате вашиот персонал – намалување на прометот и додавање доверба во вашиот тим;
  • Интегрирате технолошки системи и канали – поврзете го искуството во продавницата пред и после дигитализацијата на продавницата.

Без разлика дали барате да внесувате дигитални дисплеи, технологии за снимање на податоци, мобилни нарачки и наплати, дигитална пријава, интерактивна продажба или едноставно сакате да го подобрите искуството на вашиот клиент во продавницата преку својот мобилен уред, првиот чекор е да се одреди кој проблем дигитализацијата може да помогне да се реши врз основа на вашите потреби и буџет.

Не постои дигитален “сребрен куршум”. Прво поставете ја вашата цел, а потоа оценете ги различните дигитални технологии за да го најдете она што е најдобро за вас и вашиот бренд. Идентификувајте го она што можете да го научите од дигитализацијата и развививајте план за мерење.

И запомнете, “ќе дигитализирам” не значи дека вашата традиционална продавница треба да се отстрани. Балансот создаден помеѓу двата канали на плаќање може да создаде оптимално искуство во продавницата.

Поврзани содржини