Водич за ChatGPT за сите што менаџираат социјални медиуми

Работете заедно со вештачката интелигенција, не против🤖 Со порастот на ChatGPT и другите алатки за вештачка интелигенција, некои се прашуваат дали маркетерите на социјалните медиуми ќе бидат заменети. Но, се повеќе се поистоветува дека тоа нема да се случи бидејќи ефективната, креативна и оригинална содржина бара human touch 🙂 Сепак, алатките за вештачка интелигенција можат […]