Годишно Собрание на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија

*Со кликнување на копчето „ПРИКЛУЧИ СЕ“, директно преку Zoom ќе се приклучите на годишното собрание.

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС – ФОРМУЛАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ ПО ТОЧКИТЕ ОД ДНЕВНИОТ РЕД НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АЕТМ

Годишното Собрание на АЕТМ ќе се одржи на 12.04.2022 во онлајн формат преку Zoom, а гласањето по точките ќе се одвива преку електроснки формулар и Согласно член 18 од Статутот на АЕТМ.

Согласно Статутот, Управниот одбор ја усвои листата на активни членови со право на глас која може да ја погледнете тука. Ако сте член со право на глас ве молиме гласајте по секоја од точките во најбрз можен рок.

Документи за годишно Собрание 2022 на АЕТМ:

1. ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Прегледај

2. ЗАПИСНИК ОД МИНАТАТА СЕДНИЦА

Прегледај

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ

Прегледај

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СЕДИШТЕ

Прегледај

5. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021

Прегледај

6. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021

Прегледај

7. ПЛАН И ПРОГРАМА 2022

Прегледај

8. ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2022

Прегледај

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И УО НА АЕТМ

Прегледај

АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА!