Документи за Собрание 2022

Годишно Собрание на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија

*Со кликнување на копчето „ПРИКЛУЧИ СЕ“, директно преку Zoom ќе се приклучите на годишното собрание.

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС – ФОРМУЛАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ ПО ТОЧКИТЕ ОД ДНЕВНИОТ РЕД НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АЕТМ

Годишното Собрание на АЕТМ ќе се одржи на 12.04.2022 во онлајн формат преку Zoom, а гласањето по точките ќе се одвива преку електроснки формулар и Согласно член 18 од Статутот на АЕТМ.

Согласно Статутот, Управниот одбор ја усвои листата на активни членови со право на глас која може да ја погледнете тука. Ако сте член со право на глас ве молиме гласајте по секоја од точките во најбрз можен рок.

Документи за годишно Собрание 2022 на АЕТМ:

1. ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ

2. ЗАПИСНИК ОД МИНАТАТА СЕДНИЦА

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СЕДИШТЕ

5. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021

6. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021

7. ПЛАН И ПРОГРАМА 2022

8. ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2022

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И УО НА АЕТМ