Како компанија која е лидер на пазарот повеќе од 100 години, партнерот на Алијансата за родова еднаквост, Пивара Скопје, има голема улога и одговорност кон општеството и се стреми да биде пример за заедницата и да ги помести границите во секоја сфера преку позитивни практики кои се дел од работната…...