Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 10/12/2021 - валиден: 12/01/2024
Компанија
Атомем доо
ЕДБ
МК4030993104028
Web
Адреса
ул. Петре Георгиев бр. 114/крак 1
Телефон
075 452 295
Е-mail
info@carbox.mk
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Беџот за верификуван е-трговец е истечен и истиот беше валиден до 12/01/2024 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”