• 29 Mar 2018

    Прес-конференција – Launch & Brunch

    Ни претставува чест и задоволство да ве поканиме на првата прес-конференција на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија која ќе се…
  • 22 Mar 2018

    Годишно собрание

    Почитувани членки на АЕТМ, Ни претставува огромно задоволство официјално да ве поканиме на првото собрание на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија кое…