ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ИНТЕРЕСОТ!

Внесете ги податоците во формата подолу и ќе ви испратиме линк за прегледот на е-трговијата во Република Северна Македонија и споредба со регионот и европските земји 2022

    Да ја креираме заедно иднината на е-трговијата во Македонија. Сакате да се приклучите?

    ДаНе

    *При користење на содржини од извештајот задолжително наведете го извoрот.

    Е-трговијата во Република Северна Македонија и споредба со регионот и европските земји, 2022 година / [автори Нина Ангеловска и Јулијана Ангеловска]. – Скопје : Асоцијација за е-трговија на Македонија, 2022.