ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ИНТЕРЕСОТ!

Внесете ги податоците во формата подолу и ќе ви испратиме линк за прегледот на е-трговијата во Република Северна Македонија и споредба со регионот и европските земји 2021

    Да ја креираме заедно иднината на е-трговијата во Македонија. Сакате да се приклучите?

    ДаНе
    *При користење на содржини од извештајот задолжително наведете го извoрот.

    Ангеловска Н. и Ангеловска Ј. (2021) “Преглед на е-трговијата во Република Северна Македонија и споредба со регионот и европските земји 2021”, Асоцијација за е-трговија на Македонија.