ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ИНТЕРЕСОТ!

Внесете ги податоците во формата подолу и ќе ви испратиме линк за преглед на извештајот за е-трговијата во Република Северна Македонија.

Да ја креираме заедно иднината на е-трговијата во Македонија. Сакате да се приклучите?

ДаНе
*При користење на содржини од извештајот задолжително наведете го извoрот.

Ангеловска Н. и Ангеловска Ј. (2020) Извештај од анализата на е-трговијата во Република Северна Македонија – “Анализа на напредокот на е-трговијата во период 2017-2019 година со посебен осврт на влијанието на COVID-19 врз развојот на е-трговијата во 2020 година.”, Асоцијација за е-трговија на Македонија.

​Angelovska N. and Angelovska J. (2020).​ E-commerce in the Republic of North Macedonia Analysis Report on the development of e-commerce: “Analysis of the progress of e-commerce 2017-2019 and the impact of COVID-19 on the development of e-commerce in 2020”, Macedonian Ecommerce Association.