ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ИНТЕРЕСОТ!

Внесете ги податоците во формата подолу и ќе ви испратиме линк за преглед на извештајот за е-трговијата во Република Македонија.

Да ја креираме заедно иднината на е-трговијата во Македонија. Сакате да се приклучите?

ДаНе
*При користење на содржини од извештајот задолжително наведете го извoрот.

Ангеловска Н. и Ангеловска Ј. (2018) Извештај од анализата на е-трговијата во Република Македонија “Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и препораки за развој на е-трговијата во Р. Македонија”, Асоцијација за е-трговија на Македонија, Скопје, Македонија​

​Angelovska N. and Angelovska J. (2018).​ E-commerce in the Republic of Macedonia Analysis Report “Readiness, potential, actual state, barriers and recommendations for e-commerce development in the Republic of Macedonia”,  Macedonian Ecommerce Association, Skopje​, Macedonia