Извештај од анализата на е-трговијата во Република Македонија –  “Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и препораки за развој на е – трговијата.”

Како изгледа е-трговијата во Македонија? Колку, како и каде купуваат македонските потрошувачи? Дали преферират да купуваат во Македонија или во странство? Какви платежни методи најчесто се употребуваат?

Преземете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

  • Дигиталните вештини во Македонија
  • Предизвиците и бариерите на е-трговците
  • Каква е искористеноста на опцијата за електронско плаќање?
  • Што купувале Македонците најмногу онлајн?
  • Колкава е вредност кон домашни е-трговци?
  • Колку често Македонците купувале онлајн?
  • За што го користат интернетот Македонците и компаниите во Македонија?
  • Каков е индексот за подготвеност за мрежно поврзување на Македонија, индексот за е-трговија и индексот на логистички перформанси?
  • Кои се препораките за унапредување на е-трговијата во Македонија?

ДЕТАЛИ

Публикувано:

21 јуни 2018

Извештај:

Анализата на е-трговијата во Република Македонија – “Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и препораки за развој на е-трговијата во Република Македонија”

Издавач:

Асоцијација за е-трговија на Македонија

Автор:

Д-р Нина Ангеловска
проф. Д-р Јулијана Ангеловска

Цена:

Бесплатен примерок

 

Поддржувач:

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК ЗА ЧЛЕНКИТЕ НА АЕТМ

Поддржано од: