+389 78 58 44 48
info@ecommerce.mk

Новости во Е-трговија

Како да се заштитите од измами при онлајн купување?

Во изминатиов период, се почесто граѓаните се мета на internet fraud или интернет грабеж, најчесто поради оставање на своите лични податоци на непроверени сајтови кои се рекламираат како интернет продавници. Како да се заштитите од вакви случаеви и што може да направите доколку ви се случила интернет кражба? Секогаш проверувајте…...

Повеќе

Кој платежен систем го преферираат Македонците?

Еден од условите за е-трговијата е начинот на плаќање односно платежниот систем кој овозможува примање на електронско плаќање за електронска трансакција. Со развојот на технологијата, се развива и платежниот систем. Платежниот систем за онлајн купување се обработува во сеопфатната анализа за е-трговија, која ја изработи Асоцијацијата со поддршка на MasterCard.…...

Повеќе

На кое ниво се дигиталните вештини во Македонија и ЕУ?

Во време кога технологијата драстично се развива, дигиталните вештини стануваат неопходни за секојдневието. Во иднина, за 9 од 10 работни места ќе бидат потребни дигитални вештини. Сепак, индексите кои ги мерат познавањата на населението за дигитални вештини, покажуваат бројки кои укажуваат на потребата за зголемување на дигиталната писменост. Дигитални вештини…...

Повеќе

Колку се употребува интернетот во Македонија?

Имајќи го предвид брзиот развој на технологијата и дигиталната револуција која секојдневно го менува начинот на живот, употребата на интернетот станува еден од клучните фактори за да се овозможи следење на информациите, трендовите и употреба на новите можности кои се нудат. Колку и како Македонците употребуваат интернет ќе прочитате во…...

Повеќе

Како го оценуваат потенцијалот на Македонија за е-трговија?

Во анализата за е-трговија на Македонија, на која работи Асоцијацијата (поддржана од MasterCard) се опфатени три индекси (Индекс на логистички перформанси, Индекс за е-трговија, Индекс на мрежно поврзување) со цел да следи напредокот и растот на Македонија за е-трговија. Анализата ќе биде објавена наскоро, а до тогаш, кратка сумација за…...

Повеќе

Што содржи ЕУ регулативата за авторски права во дигиталниот маркет?

Европскиот Парламент и Европскиот Совет предложија легислатива за авторски права во дигиталниот маркет. Предлог регулативата за авторски права е поднесена во 2016 година, по што во март 2017 година е претставен драфт извештај за регулативата пред Европскиот парламент. Сите комитети на парламентот своите мислења за оваа регулатива имаа можност да…...

Повеќе

Жените и мажите низ бројки: на интернет и во бизнис и финансискиот сектор

Европскиот институт за родова еднаквост има развиено индикатори преку кои ја мери родовата еднаквост во различни сектори и полиња од секојдневниот живот. Дел од тие индикатори се од областа на бизнисот и од областа на употреба на интернет. Податоците кои произлегуваат од нив може да ги прочитате во овој блог…...

Повеќе

Пазарен удел на користење на социјални мрежи по уреди на пристап

Според податоците на Државен завод за статистика и Еуростат во 2017 година Македонците (84%) интернетот најмногу го користат за социјални мрежи, за креирање на кориснички профил, постирање пораки и друг придонес на Фејсбук, Твитер и др. Ваквиот процент ја прави Македонија четврта во Европа после Исланд, Малта, Норвешка и Унгарија.…...

Повеќе

Македонските компании и интернетот

Колку македонските компании го користат интернетот и на кој начин е само една од темите кои ги опфаќа анализата за е-трговија на која работи Асоцијацијата за е-трговија, поддржана од Mastercard. Анализата ќе се објави наскоро а до тогаш дел од информациите кои таа ги содржи може да ги прочитате во…...

Повеќе

Македонските потрошувачи и електронската трговија

Асоцијацијата за е-трговија на Македонија во изминатиот период работи на сеопфатна анализа за е-трговијата во Македонија која изобилува со податоци за навиките на македонските потрошувачи при купувањето онлајн, користењето на интернетот од страна на компаниите и од страна на потрошувачите, е-трговијата во Македонија споредена со е-трговијата во европските земји. Анализата…...

Повеќе