Серијал студии на случај #3 – Еко Логистик Сервис: Основен столб на е-трговијата е квалитетна и брза достава – Забрзување на растот на компанијата за 600%

Еко Логистик Сервис дооел Скопје (ЕЛС) е водечка компанија за достава во вршењето на поштенски и курирски услуги реализирани преку е-трговија. Компанијата е основана 2018 година и има 176 вработени од кои 93 доставувачи. Над 4.800 правни и физички лица ги користат нивните услуги, а ги доставуваат пратките на 3.566 соработници. Како адаптација наметната од протоколите, покрај униформираните курири, компанијата дополнително обезбедила заштитни маски, ракавици, визири, средства за дезинфекција и УВ лампи за во магацините. Поради зголемениот обем на работа вовеле 5 нови телефонски линии, а исто така вовеле и нови услуги и тоа: „Супер Брза Пратка“ – превземање и достава на пратка во Скопското градско подрачје во временска рамка од најмногу 1 час (превземање и достава); „Супер Брза Македонија“ – Достава на пратка во било кој град во Македонија во истиот ден; Дежурен мобилен телефон 24/7; Меѓународна пошта; и Кол центар сектор одвоен од секторот за грижа за корисници.

За влијанието на пандемијата на бизнисот Игор Гешовски, Главен извршен директор на ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС ДООЕЛ Скопје вели: „Од самиот почеток ЕЛС бележи брз раст како компанија. Пандемијата COVID-19 само дополнително го забрза овој процес и ја наметна потребата за зголемување на нашите ресурси. Од почетокот на пандемијата вработивме повеќе од 40 луѓе, отворивме дополнителни 5 хабови (пунктови) низ Македонија и набавивме 20 нови возила. Поради ситуацијата која ја наметна пандемијата трговците кои што немаа онлајн продажба мораа да реагираат брзо, за да ги одржат своите бизниси, што додатно се рефлектираше на порастот на бројот на корисници. ЕЛС и пред пандемијата бележеше брз раст. Проектираниот раст само дополнително се забрза во периодот од март, април и мај за дури 600%“.

За влијанието на пандемијата на бизнисот Игор Гешовски, Главен извршен директор на ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС ДООЕЛ Скопје вели: „Од самиот почеток ЕЛС бележи брз раст како компанија. Пандемијата COVID-19 само дополнително го забрза овој процес и ја наметна потребата за зголемување на нашите ресурси. Од почетокот на пандемијата вработивме повеќе од 40 луѓе, отворивме дополнителни 5 хабови (пунктови) низ Македонија и набавивме 20 нови возила. Поради ситуацијата која ја наметна пандемијата трговците кои што немаа онлајн продажба мораа да реагираат брзо, за да ги одржат своите бизниси, што додатно се рефлектираше на порастот на бројот на корисници. ЕЛС и пред пандемијата бележеше брз раст. Проектираниот раст само дополнително се забрза во периодот од март, април и мај за дури 600%“.

За тоа како влијаеше зголемената побарувачка на роковите за испорака на онлајн нарачките, како и на цените на услугите вели: „Напротив, со зголемената побарувачка се намалуваат роковите за испорака бидејќи ние како компанија која нуди најдобра услуга во доставата, растеме пропорционално со растот на пратките. Не дозволуваме импровизација туку секојдневно работиме на подобрување на услугите кои ги нудме. Цените кај нас останаа непроменети како доказ за нашата професионалност и стремеж за најдобра доставна служба“.

За начините за наплата на услугите вели: „Услугите кои ги нудиме воглавно ги наплаќаме фактурно од нашите клиенти (е-продавачите) според договорите кои ги имаме, но постојат случаи кога ги наплаќаме со фискална сметка од самиот примач на пратката без разлика дали е готовинско или безготовинско плаќање со картичка“.

На прашањето дали на секоја пратка јасно е наведено кој е испраќач на пратката сѐ со цел точно да се утврди каде купувачот треба да се обрати доколку е незадоволен од производот кој е испорачан, одговара: „ЕЛС користи најсовремен поштенски софтвер, кој автоматски ги креира адресниците со што значително ја олеснува работата и на тој начин и е-продавачот и е-купувачот добиваат следливост на пратката. На самата адресница јасно е наведен испраќачот на пратката доколку се работи за рекламација на пратката купувачот да може да се обрати директно до испраќачот, а доколку неможе да стапи во контакт постои оформено сектор за грижа на корисници (кој е одделен од кол центарот) во кој работат 7 оператори кои се на услуга и на испраќачите и на купувачите со цел итно решавање на проблемот кој е настанат“.

За плаќањето за производот при извршена испорака од страна на крајниот корисник Игор Гешовски смета: „Македонскиот онлајн купувач за жал се уште нема доверба во електронското плаќање. Се соочуваме со голем број купувачи кои сакаат да платат по превземање на пратката . Ова на нас ни претставува дополнителен проблем бидејќи често се соочуваме со купувачи кои одбиваат да ја примат пратката, па мораме да ја враќаме пратката до продавачот со што губиме многу повеќе време и ресурси, за што имаме дополнителни трошоци за таквиот вид на пратки“.

Како клучно за зголемен раст и развој на е-трговијата според Игор Гешовски е: „Основен столб на е-трговијата е квалитетната и брза достава. Социјалните мрежи го дадоа својот придонес кон цел овој раст. Поголемата достапност до крајниот корисник, поголемиот избор на артикли и директно следење на конкуренцијата, како и таргетирањето ја олесни комуникација помеѓу продавачите и купувачите“.

Извор: Извадок од извештајот од анализата на е-трговијата во Република Северна Македонија – 2020: Интервју со Интервју со Игор Гешовски, Главен извршен директор @ Еко Логистик Сервис ДООЕЛ Скопје