Популарноста на онлајн “пазарите” се зголемува во Велика Британија

Веројатноста за онлајн купувачите во Велика Британија да нарачаат производи од онлајн пазарите е четири пати поголема отколку тие да нарачаат директно од поединечни е-трговци. Над половина од 69% од купувачите кои редовно купуваат преку Интернет го прават тоа преку онлајн пазарите.

Онлајн пазарите во Европа стануваат сè попопуларни, а истото се случува и во Велика Британија. Овде, 57% од купувачите купуваат од онлајн пазари, во споредба со 13% кои нарачуваат директно од веб-страниците на поединечните е-трговци.