Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 27/05/2021 - валиден: 27/05/2024
Компанија
ЕЦОТИП ДОО
ЕДБ
4030998344477
Адреса
ул. Орце Николов бр. 202/3-1
Телефон
02 3176 92
Е-mail
info@filtracija.mk
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Сертификатот е издаден на 27/05/2021 год.
Со ова потврдуваме дека онлајн продавницата на ЕЦОТИП ДОО filtracija.mk ги исполнува сите критериуми за добивање на Сертификат за доверба во е-трговија. Сертификатот се издава за период од една година.
Сертификатот е валиден до 27/05/2024 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”