Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 26/12/2022 - валиден: 26/12/2024
Компанија
Фешн Груп Адриатик ДООЕЛ Скопје
ЕДБ
МК4030006611193
Адреса
ул. Даме Груев 28/2
Телефон
070 275 363
Е-mail
outlet@fashiongroup.com.mk
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Сертификатот е издаден на 26/12/2022 год.
Со ова потврдуваме дека онлајн продавницата на Фешн Груп Адриатик ДООЕЛ Скопје fashiongroupoutlet.mk ги исполнува сите критериуми за добивање на Сертификат за доверба во е-трговија. Сертификатот се издава за период од една година.
Сертификатот е валиден до 26/12/2024 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”