Беџ за верификуван е-трговец
издаден: 11/02/2022 - валиден: 11/02/2024
Компанија
ЕЛЕНА ЛУКА ДООЕЛ
ЕДБ
MK4030008049840
Адреса
Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.66
Телефон
070 312 413
Е-mail
el@elenaluka.mk
Проверени се следните елементи
  • Идентитетот на трговецот
  • Информации во однос на производи/услуги
  • Информација за начин на наплата
  • Информација во однос на достава
  • Политика за приватност и заштита на лични податоци
Беџот за верификуван е-трговец е истечен и истиот беше валиден до 11/02/2024 год.

Беџот за верификуван е-трговец се издава од:
*Беџот за верификуван е-трговец е заштитена трговска марка и право на користење имаат само верификувани е-трговци.

Реализирано со поддршка на Консалтинг за стратешки развој во ракми на проектот на УСАИД „Активност за јакнење на деловниот екосистем”